Panel-event: huiselijk geweld tegen trans personen


🠈

Panel-event: huiselijk geweld tegen trans personen

Tue 05.07 19:00 - 22:00


#ishuiselijkgeweld
Als je het niet zelf hebt meegemaakt, is het moeilijk voor te stellen: dat een relatie die in liefde
begint, in geweld kan eindigen. Huiselijk geweld blijft een onderwerp waar veel schuld, schaamte en
stilte om heen hangt. In de laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de complexiteit van het
onderwerp, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog grote groepen binnen de samenleving die
disproportioneel te maken krijgen met huiselijk geweld.
Zo krijgen jongeren uit de lhbtiqa+-gemeenschap 25% vaker te maken met huiselijk geweld in hun
leven dan andere personen. Onder transpersonen is dat zelfs twee keer zoveel. In 2018 had 42% van
de transgemeenschap te maken met huiselijk geweld. Huiselijk geweld kent verschillende vormen.
Het kan fysiek zijn, maar ook emotioneel. Er heerst een taboe op het praten over huiselijk geweld en
thema’s zoals het ontkennen van iemands genderidentiteit, de invloed van intersectionaliteit en de
weg naar hulp voor transpersonen wordt te weinig belicht.
Op dinsdag 5 juli gaan wij hierover in gesprek met tijdens een panel-event in cultureel centrum
Mezrab, Veemkade 576 in Amsterdam. De avond zal gevuld worden met persoonlijke ervaringen van
transpersonen, spoken word en de weg naar hulp.
De locatie is rolstoeltoegankelijk en er is een gebarentolk aanwezig. Dit event is in samenwerking
met Sorab Roustayar van Fite Qlub.

Toegang
Meld u vooraf aan, stuur voor zondag 3 juli een e-mail naar poolopdrachttga@amsterdam.nl
Vermeld ‘panel-event’; in de onderwerpregel en zet het volgende in de mail:
• uw naam
• het aantal personen
• en of u gebruik wil maken van de gebarentolk

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/evenementen-sociaal/2022/07/panel-event-huiselijk-geweld-trans/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=panelevent&utm_content=redirect